VYHĽADÁVANIE
VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ

Ponúkame klientom možnosť priameho vykúpenia nehnuteľností. Neváhajte a kontaktujte nás.

Výkup nehnuteľností

SYSTÉM PRÁCE

1. Väčšina klientov kupuje nehnuteľnosť raz za život. Mali by sa preto zveriť do rúk odborníkom – realitným maklérom ktorí budú riešiť zákazku záujemcu “na kľúč” počas celého procesu realizácie realitného obchodu. Realitná kancelária (RK) preferuje spoluprácu s klientom na zmluvnej báze uzatvorením sprostredkovateľskej zmluvy. Prvým krokom je zadefinovanie zákazky v systéme podľa toho, či klientom je predávajúci, kupujúci, prenajímateľ alebo nájomca nehnuteľnosti. 

2. Realitný maklér osobne ohliadne nehnutreľnosť, zhotoví kvalitné a detailné farebné fotografie a panoramatickú 3D vizualizáciu nehnuteľnosti. RK zásadne neponúka nehnuteľnosť bez osobnej ohliadky realitného makléra. Vlastník predloží realitnému maklérovi List vlastníctva (LV) a geometrický plán. Klient prekonzultuje s realitným maklérom reálnu výšku trhovej kúpnej ceny alebo nájomného a dohodne províziu realitnej kancelárie. Druhým krokom je podpísanie spostredkovateľskej zmluvy s alebo bez doložky exkluzivity medzi klientom ako záujemcom a RK ako sprostredkovateľom.

3. Realitný maklér zákazku otestuje a posúdi právny stav nehnuteľnosti. Lustruje, či v evidencii nehnuteľností neviazne na Liste vlastníctva záložné právo, predkupné právo, vecné bremeno alebo iné ťarchy, ktoré by mohli skomplikovať prevod nehnuteľnosti. Pri bezproblémovosti nehnuteľnosti RK zadá zákazku do informačného systému.

4. Prezentácia nehnuteľnosti exkluzívne v internete na webovej stránke www.probonoreality.sk, na najnavštevovanejšom a najväčšom realitnom serveri www.reality.sk, iných realitných serveroch, na sociálnej sieti FACEBOOK, formou reklamy a inzercie v printových a elektronických mediách a prostredníctvom bannerov, transparentov, fólií a iných reklamných nosičov. 

5. Záujemca si vytipovanú nehnuteľnosť spĺňajúcu požadované kritériá prezrie vo forme ohliadky na tvári miesta. 

6. V prípade záujmu zloží kupujúci blokovaciu zálohu do depozitu realitnej kancelárie, čím sa zaväzuje nehnuteľnosť kúpiť. Realitná kancelária zadá na webovej stránke poznámku "rezervované" a nehnuteľnosť je blokovaná v prospech klienta. 

7. RK pripraví zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľností a návrh na vklad do katastra nehnuteľností v spolupráci s advokátskou kanceláriou. Sprostredkuje kontakt s finančným a poisťovacím maklérom kvôli financovaniu kúpnej ceny vo forme hypotekárneho úveru a poistenia nehnuteľnosti. 

8. Finalizácia realitného obchodu, prevod vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností v prospech kupujúceho, vyplatenie kúpnej ceny predávajúcemu bankovým prevodom alebo vo forme notárskej úschovy. 

9. Odovzdanie nehnuteľnosti za asistencie realitného makléra. Odovzdací a preberací protokol medzi predávajúcim a kupujúcim, zaznamenanie údajov počítadiel energií, prepísanie energií u správcov médií (elektrina, plyn, voda).

10. SPOKOJNÝ KLIENT :)